Subsidie

Belastingvoordelen bij investeringen in LED Verlichting die voldoen aan de spelregels van de Belastingdienst.

Leuker kan de Belastingdienst het niet maken maar soms is het toch erg prettig wat de Belastingdienst aan regelingen biedt voor de ondernemer.

Diverse mogelijkheden bieden u als ondernemer extra kansen om een hoog rendement te maken op uw investeringen.
In het geval van LED Verlichting zijn er 2 relevante regelingen die voor u van belang zijn te weten de KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) en de EIA (Energie-investeringsaftrek).

KIA:
Bij investeringen in een boekjaar van meer dan € 2.300 tot maximaal € 55.248 geldt een extra aftrek over het geïnvesteerde bedrag van 28% en bij investeringen van € 55.249 tot een maximum van € 102.311 geldt een extra aftrek van € 15.470.
EIA:
Bij investeringen in LED-verlichtingssystemen die aan de door de overheid gestelde eisen voldoen (metingen volgens LM-79-08 en LM-80-08 door geaccrediteerde instellingen) geldt een extra aftrek van 41,5%  over het geïnvesteerde bedrag met een minimum van € 2.500 aan investering. Alle bijkomende kosten zoals onderzoek en installatie komen voor de aftrek in aanmerking.

Investeren in LED Verlichting kan dus leiden tot een extra aftrekmogelijkheid van maximaal 69,5% van het geïnvesteerde bedrag. Dit betekent dat men 69,5% van de investering extra kan aftrekken van de winst waardoor men een enorm stuk belasting bespaart.
Bij investeringen in LED-verlichtingssystemen die aan de door de overheid gestelde eisen (metingen volgens LM-79-08 en LM-80-08 door geaccrediteerde instellingen) geldt een extra aftrek van 41,5%  over het geïnvesteerde bedrag met een minimum van € 2.500 aan investering. Alle bijkomende kosten zoals onderzoek en installatie komen voor de aftrek in aanmerking.

Om het voor u als ondernemer makkelijker te maken verzorgen wij uw volledige aanvraag voor de EIA (Energie Investerings Aftrek). Om dit mogelijk te maken ondertekent u een machtigingsformulier van de belasting-dienst opdat wij voor u de aanvraag kunnen doen.
Eenvoudiger kan het niet!